Për të shikuar TV Kanalet :
shkarkoni programin:
VLC 0.8.6c
(Nëse ju nuk keni versionin 0.8.6 do të ketë ndërprerje pas 2 minutash..)